Liên hệ


    THÀNH HẢI SẢN

    130/3/12/3 Đường số 2, Trường Thọ, Thủ Đức

    • E-mail: thanhhaisan97@gmail.com
    • Phone: +(84) 96 1122 690