CHÂN CUA TUYẾT

Thành Hải Sản cung cấp chân cua tuyết hấp sơ và cấp đông ở nhiệt độ thích hợp theo chuẩn quốc tế. Chân đầy ắp thịt, trắng phau, dai và vẫn giữ được độ ngọt.

Quy cách:

  • Sản phẩm được hấp sơ
  • Cấp đông và bảo quản ở nhiệt độ thích hợp

Size và giá: size 5-7 thân/kg- 590k/kg 

590.000

Số lượng